KrediMarkt
Güncel kobi kredisi oranları kredimarkt.com'da.

Yeni iş kurmak yada işini büyütmek için aradığın finansmanlar burada. Oranları karşılaştır ve başvur!

Bnb Tr
Sponsor

Kobi Nedir?

KOBİ’ler, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmi- beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler olarak tanımlanmaktadır.


Kobi türleri nedir?

KOBİlerin sınıflandırılması
KOBİ’leri fonksiyonel ve çalışan sayısına göre iki grupta sınıflandırılabilir.

  Fonksiyonel açıdan KOBİ’ler;
 • • İmalat işletmeleri
 • • Ticaret işletmeleri
 • • Hizmet işletmeleri olmak üzere 3’e ayrılırlar.

  KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
 • a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
 • b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
 • c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.


KOBİ’leri büyük işletmelerden ayıran özellikler nedir?

KOBİ’leri büyük işletmelerden ayıran özellikler şunlardır;

 • • İş çevresi : İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyet alanını ifade eder. Küçük işletmeler tek bir alanda pazarda faaliyet gösterir ve Pazar payları da düşüktür.
 • • Örgüt yapısı : Küçük işletmelerin örgüt yapıları belirgin değildir. Görev tanımları yapılmamıştır.
 • • Yönetim : Küçük işletmeler sahipleri tarafından yönetilir.